AnaSayfa

Arşive kalkan sergilerinize, sayfanın üst kısmındaki 'ARAMA' motoru ile ulaşabilirsiniz.

KATEGORİLER
 
 
Gri Sergi Salonu Turkuaz Sergi Salonu Turuncu Sergi Salonu Mavi Sergi SalonuUĞUR OKÇU - IN-A-GADDA-DA-VIDA

main.jpg

Görsel ve sesi birlikte açmak için lütfen tıklayınız...

Sesi renk olarak nasıl görebilirim düşüncesi üzerine oluşturdum tüm çalışmalarımı. Ses işin içine girdiği anda, zaman sürecinin ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafa anı betimlenmesi şeklinde yaklaşmaya, MOVEMENT sergimle degişik bir yorum getirmiştim, 1995 senesinde açtığım sergiyle. Movement’ta kullandığım yöntem, beni Fotoğraf çekerken, süre kullanımı konusunda oldukça rahatlatmıştı. Sinestezi ile ilgili çalışmalarımı bu yönde geliştirdim.

Bu fotoğraf için yaklaşık 2 sene düşünsel anlamda bir hazırlık yaptım. Çıkış noktam i?etken (Sinestezi) oldu.

Sinestezi: Duyu algılarının birbirini etkileyerek harekete geçirmesi, içiçe girerek b??leşmesi olarak kısaca tanımlanabilir. ÖRNEĞİN SESİ RENK OLARAK GÖRME YA DA RENGİ SES OLARAK DUYMA (*Nazan İpsiroğlu –RESİMDE MÜZİĞİN ETKİSİ)

Sesi renk olarak nasıl görebilirim düşüncesi üzerine oluşturdum tüm çalışmalarımı Ses işin içine girdiği anda, zaman sürecinin ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Foto?afa an? betimlenmesi ?klinde yakla?aya, MOVEMENT sergimle degi?k bir yorum getirmi?im, 1995 senesinde a?ığ? sergiyle. Movement ’ta kullandığ? y?tem, beni Foto?af ?kerken, s?e kullan??konusunda olduk? rahatlatmışt? Sinestezi ile ilgili ?lışmalar?bu y?de geli?irdim.

Bu t? bir ?lışmada birden fazla m?ik aleti kullanma yerine ba?angıç olarak tek ayg? se?ek i?mi kolayla??d? Se?i?m m?ik arac?BATER?oldu.

Düş?sel anlamda foto?af?tamamlad?tan sonra, kullanacağım gere?eri edindim. M?ik olarak da IRON BUTTERFLY'? IN-A-GADDA-DA-VIDA adl?17 dakikal? par?s?dan 2?0?lik bir b???ald? ve ?t ?te kasete kaydettim. Bu kay? Baterist arkada?taraf?dan uzun bir m?det ?lış?d? Baterist k? arkada?iki altosunu Foto?af ?kiminde kullanabilece?mi s?ledi. 5 er
metrelik iki ?ffaf hortum yapt?d?. Bu hortumlar?“T?ba?ant??ile birbirine ba?ad?. “T?çıkış?a tek bir ?ffaf hortum ba?ayarak ucuna bir musluk koydurdum. Ye?l ve k?m??100 watt?l? iki spotu plastik siyah vazolar? i?ne koydum ve sabitledim. Ye?l ve k?m??renkleri se?ek
sar?rengi de elde etmek i?ndi. Siyah renkli yaklaşık 5-6 metre karelik bir bez fon diktirdim. Altolar? alt?daki ?ffaf olan ve ?t k?m?daki di?r par?lar?çıkard?. Alttaki ?ffaf par?lar?altolar? ?t k?m?a ba?ad?. Hacettepe ?iversitesi Beytepe kampusunda suyu ve taban su gideri olan bir salon buldum. Bu salonun t? pencerelerini izole ederek karanl? bir ortam olu?urduk. Bu i?i?n 5 ki?lik bir ekip bana yardim etti. Karanl? olduktan sonra makineme slide filmi takt?.

Bu ?kimde 100 ASA ?200 ASA ?400 ASA filmler kulland?. Kamera ASA ayar??s?ekli 1600 de kulland?. Push Process yapmama ra?en filmin makine i?nde d?mesinden kaynaklanan ış? sorununu halletmek i?n bu y?temi se?im. Filmleri ?ktikten sonra sonu?almak i?n normal de?rlerinde y?att?.

Karanl? ortamda 100 watt’l? spotlar?yak?, su hortumlar?yoluyla altolar? ?t k?m?a s?ekli su a??. Altolar? ?erinde ufak bir y?seklik var. Bu y?seklik sayesinde su alto ?erinde kald? Altolar? kenar?dan su s?mamas?i?n salmastra kulland?. Kasete kaydetti?miz par?y?tape’e
yerle?irerek y?sek vol?de ?ld?. Bunun nedeni m?i? bateristle beraber konsantre olmak i?ndi. Baterist bagetleri altolar ?erine vurdu?nda, ?ffaf ?t par?lar? titre?mleri sayesinde suyun sıçramas?ve spotlar? sıçrayan sular?renklendirmesi ?erine kurdu?m mizanseni uygulamaya ba?ad?. Bagetlerin notalara g?e altolar ?erine inerken çıkardığ?sular? y?sekli? bagetlerin vuru?sertli?ne g?e de??nce, par?n? renk olarak g??me k?m?tamamlanmış oldu. Altolar? ?erinde suyun devaml?kalmas?i?n su muslu? belirli bir debide su ak?acak ?kilde açık b?ak?d? Su foto?af ?kimi bitinceye kadar ak??d? Geriye bu g??t??bir zaman s?eci i?nde foto?af makinesi yard??la tespit etmek kald?

Foto?aflar?tersten elimle film sarma kolunu ?virerek ve saniyede 3,5 karelik bir motor h??da ?ktim.

Bu tarz?, RES? sanat?daki ?neklerinden biri olan J. Weder’in Bach?? re maj? 3. Orkestra s?tinden Gigue, (1980-81) (*Nazan ??ro?u-Resimde m?i?n etkisi-Sayfa 80-Tablo 15) san?? bana ciddi bir rehber oldu.

Foto?af? ?çüleri (Slide-Dia) 2,4 cm * 64 cm. Bu foto?af?bast?mak i?n ?k fazla engel var. Her ?yden ?ce scanner'dan tek par? olarak çıkmas?zor. Benim iste?m 2 metre eninde 30 metre boyunda tek foto?af. Ama ne yaz? ki bu konuda da bir s??sorun var.

Sa??l?g?ler ve dost sevgiler,

Ş. Uğur Okçu

---------

All my works took form on the thoughts of how I can see the colour as sound. As soon as sound got involved, it became apparent how important the time process was. With my MOVEMENT exhibition in 1995, I had brought a different commentary upon approaching photography as describing the moment. The method I used on “Movement” made me feel relieved about using time whilst taking photographs. I developed my studies on synesthesia on that direction.

For this photograph, I had an ideational preparation for almost two years.My starting point was Synesthesia.

Synesthesia could shortly be described as: sense perceptions moving by effecting each other and becoming one-piece by intermixing. FOR EXAMPLE; TO SEE THE SOUND AS COLOUR, OR TO HEAR THE COLOUR AS SOUND (*Nazan Ipsiroglu INFLUENCE OF MUSIC ON PAINTING).

All my works took form on the thoughts of how I can see the colour as sound. As soon as sound got involved, it became apparent how important the time process was. With my MOVEMENT exhibition in 1995, I had brought a different commentary upon approaching photography as describing the moment. The method I used on "Movement" made me feel relieved about using time whilst taking photographs. I developed my tudies on synesthesia on that direction.

In this type of a project instead of using more than one instrument, it made my life easier to choose one single instrument to begin with. The instrument I chose was drums.

After completing the photograph mentally, I obtained the equipment that I’d use. For the music, I took a section from IRON BUTTERFLY ’s 17-minutes piece called IN-A-GADDA-DA VIDA and recorded it on a tape, over and over. This recording was studied by the drummer for quite a long time. The drummer friend told me that I could use two of her alto drums for my photo-shooting. I had two five-meter long transparent hoses done. I connected these hoses together as a T connection. Then I connected a single transparent hose to the "T" and put a tap to the end. I put two spot lights, green and red, into black vases and fixed them. The reason to choose the red and green colours was to gain a yellow colour, as well. I had a 5-6 meter long black background done. We
removed the transparent parts from under the altos, and the other parts on the top. The transparent parts that were under, we connected to the top. I found a hall that has water and water loophole, in the University of Hacettepe-Beytepe Campus. We formed a dark environment by isolating all the windows in this hall. A team of 5 people helped me for this work. After the dark, I installed the slide film to my camera.

I used 100 ASA - 200 ASA - 400 ASA films for this shooting, and kept the film speed ring on 1600 ASA at all times. I chose this method -In despite of Push Processing- to solve the exposure problem caused by the film rolling in the camera. After taking the photographs, I developed the films on their original "ASA" rating.

In a dark environment; whilst switching the 100-watt spotlights on, I drained water continuously onto the altos by using the hoses. There is a tiny elevation on altos, with the help of this elevation, water stayed on them. To prevent water leaking from the sides of the alto drums, I used packing. We inserted the tape into the cassette-player and played it on a high volume. The reason for doing this was to concentrate on music together with the drummer.

Then I started to practice my idea; when drummer hit the drumsticks on the altos, vibration of translucent parts of the altos caused the water splash and the spotlights coloured these water drops. When the height of the water splashes changed by the drumsticks hitting the alto drums in varying hardness, according on every single note, the part of the plan about the "music piece being seen as colour" was completed. To ensure keeping water on the altos, the water tap was left on, to flow same amount of water at all times. The water left on until the end of the photo-shooting. The only job left to do was, to capture this vision in a time process with the help of a camera.

I took the pictures with a motor-speed of 3,5 frames per second by turning the film advance lever manually from the opposite direction.

I believe J Weder who is an example of this style in Painting, Bach’s Gigue from D Major 3rd Orchestra Suite, (1980-81) (*Nazan Ipsiroglu-The Influence of Music on Painting- Page 80, Tableau 15) have been very important guide to me.

The dimensions of this photograph (slide-dia) is 2,4cm * 64cm. There are so many obstacles to print this photograph. First of all it is difficult to get it as one-piece from the scanner. What I want is a photograph which is 2 meter in wide and 30 meter in height. Unfortunately there are many problems about this subject matter.

Many kind regards,

S. Ugur Okcu


Sergi Ziyaretçi Sayısı: 1037


X-Hall SANAL SANAT GALERİSİ
Yayın Kurulu adına İmtiyaz Sahibi
Ş.Uğur OKÇU


Avukat / Lawyer Ayşe OKÇU
Fotoğrafya X-HALL Logo Kullanım Kılavuzu
Sayfa Tasarım - Uygulama
Özlem Gün Bingöl & AdaNET
 
 
Fotoğrafya Galeri IşıkÇiz Instagram e-posta